Organizatorzy:

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Wydział Edukacji
Muzycznej, Chóralistyki
i Muzyki Kościelnej

Katedra Chóralistyki
i Prowadzenia Zespołów

Partnerzy:

Narodowe Forum Muzyki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Patronat honorowy:

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prezydent Wrocławia
Wrocław - miasto spotkań

 Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Konsulat Honorowy Austrii

Konsulat Honorowy Łotwy

Konsulat Honorowy Ukrainy

Konsulat Honorowy Republiki Włoskiej

JM Rektor
Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu
Akademia Muzyczna we Wrocławiu

   

Jury

Prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak - przewodnicząca jury

Prof. Marta Kierska-WitczakAbsolwentka uczelni muzycznych we Wrocławiu (dyplom z wyróżnieniem, 1990) i Bydgoszczy, profesor sztuk muzycznych (2011). Kierownik Zakładu Muzyki Kościelnej w AMKL, gdzie opiekuje się dydaktyką w ramach specjalności (literatura chóralna, metodyka prowadzenia zespołów, dyrygowanie) oraz sprawuje kierownictwo nad ogólnopolskimi sympozjami i warsztatami z zakresu chóralistyki i muzyki kościelnej.

Juror kikudziesięciu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów muzycznych, kierownik (od 2008) i przewodnicząca jury (od 2014) Międzynarodowego Turnieju Dyrygentury Chóralnej W STRONĘ POLIFONII, koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (2008-13). Wielokrotna stypendystka systemu Erasmus+ i Ceepus, prowadziła wykłady, lekcje mistrzowskie, a także pracowała z zespołami w wielu europejskich uczelniach w Niemczech, we Włoszech, w Bułgarii, Hiszpanii, Chorwacji, Rumunii, Bośni i Hercegowinie, także na Białorusi, w Norwegii i na Litwie.

Inicjator wielu zdarzeń życia muzycznego Wrocławia i regionu; cykli koncertowych, festiwali, koncertów, kierownik merytoryczny ogólnopolskich sympozjów, warsztatów dla organistów, chórów i dyrygentów chóralnych.

Współpracuje z różnymi chórami Wrocławia, z którymi w ramach polskich i europejskich projektów festiwalowych i konkursowych zdobywała najwyższe nagrody (Hiszpania, Włochy, Litwa, Polska). W latach 1993-2015 była kierownikiem artystycznym Chóru Kameralnego Politechniki Wrocławskiej Consonanza, z którym poprowadziła kilkaset koncertów z różnorodnym programem od średniowiecznej monodii do wokalno-instrumentalnych form współczesnych; biorąc udział i zdobywając wysokie nagrody (także nagrody specjalne i indywidualne) podczas licznych festiwali i konkursów muzycznych (Polska, Austria, Belgia, Czechy, Francja, Macedonia, Niemcy, Portugalia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy).

Absolwenci jej zespołów śpiewają na zawodowych scenach Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych, zaś absolwenci – dyrygenci z powodzeniem prowadzą własne zespoły chóralne i orkiestrowe.

M. Kierska-Witczak jest redaktorem naukowym wydawnictwa Psalate synetos  (AMKL), autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych z dziedziny sakralnej muzyki chóralnej, w tym wydawnictw na zamówienie Narodowego Forum Muzyki i Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Jest recenzentem postepowań kwalifikacyjnych, recenzentem postępowania o nadanie tytułu DHC Wojciechowi Kilarowi przez Uniwersytet Śląski.

Pracując we władzach Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, a także w AISCGre Sekcji Polskiej, angażuje się w podnoszenie poziomu polskiej muzyki liturgicznej – prowadzi zespoły, specjalistyczne warsztaty, inicjuje cykle koncertowe i festiwale, przygotowuje kadrę młodych dyrygentów i organistów, przywraca wykonawstwu zapomniane dzieła literatury muzycznej zachowanych na terenie klasztorów dawnego Śląska.

Prof. Graham Lack

Prof. Graham LackStudiował kompozycję i muzykologię w Goldsmiths’ College i King’s College w Londynie, a także pedagogikę muzyczną w Bishop Otter College na Uniwersytecie w Chichester. Studia doktoranckie odbył w Niemczech, w Technische Universität Berlin. Wykładał muzykę na Uniwersytecie Stanu Maryland (1990-98), prowadził sympozja poświęcone muzyce współczesnej (Uniwersytet w Oksfordzie, Instytut Goethego). Współpracuje z wydawnictwami The Groves Dictionary i Tempo.

Graham Lack jest członkiem-korespondentem Institute of Advanced Musical Studiesw londyńskim King’s College oraz konsultantem kwartalnika Choral Bulletin (wyd. przez International Federation for Choral Music). Obecnie jest dyrektorem artystycznym cyklu koncertowego „punkt5” w Schloss Bissingen (Niemcy), od jesieni piastuje także funkcję pierwszego kompozytora Whitgift Composer Associate chóru Trinity Boys Choir London.

Laureat nagrody Ortus International New Music Competition New York (2015). Juror międzynarodowych konkursów chóralnych (Rimini International Choral Competition 2013, 2015) i kompozytorskich (przewodniczył pracom jury Competition for Choral Composition 2011, 2013), odbywających się pod patronatem IFCM.

Utwory G. Lacka publikowane są przez wydawnictwa Musikverlag Hayo, Schott, Edition Peters i Thomi-Berg, a także nagrywane dla wytwórni Sony Classical, Signum i innych. Z szeregu chóralnych kompozycji wymienić trzeba Sanctus (zamówione przez Queens’ College Cambridge), Hermes of the Ways (zamówione przez Akademiska Damkören Lyran Helsinki), Estraines (zamówione przez The King’s Singers), czy Four Lullabies (nagrane i spopularyzowane przez VOCES8) Utwór The Legend of Saint Wite otrzymał nagrodę BBC (2008). REFUGIUM na chór, organy i perkusję miało swą premierę w wykonaniu Trinity Boys Choir London (2009). Cykl Demesnes powstał na zamówienie zespołu Quartonal – wykonanie to spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem na Mecklenberg Vorpommern Festival (2013) i Schleswig Holstein Music Festival (2014). Inny zespół – Sjaella zamówił utwór Desire Lines wykonany na MDR Musiksommer (2014). Obok najnowszych utworów orkiestrowych wspomnieć należy kantatę The Angel of the East, A Sphere of Ether na chór i orkiestrę (Denver 2012), Michaelmas Dark (Londyn 2013) oraz Sitherwood na wielką orkiestrę, chór i sopran – utwór wykonany przez Monteverdi Chor i Vogtland Philharmonie (2015).

Prof. Vytautas Miškinis

Prof. Vytautas MiškinisW roku 1976 ukończył dyrygenturę chóralną w Narodowym Konserwatorium w Wilnie (dzisiejsza: Litewska Akademia Muzyczna i Teatralna), gdzie obecnie jest profesorem. Przewodniczący Litewskiego Stowarzyszenia Chóralnego oraz członek Światowej Rady Chóralnej (World Choir Council).

Swoją muzyczną karierę rozpoczął w wieku siedmiu lat jako śpiewak Chłopięco-Męskiego Chóru Azuoliukas; mając 25 lat został jego dyrektorem artystycznym; pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.

Pracował jako dyrygent Państwowego Chóru Kaunas oraz Zespołu Wokalnego Museum Musicum. Obecnie jest dyrektorem artystycznym i głównym dyrygentem All-Lithuanian Choir Festival. Koncertował z zespołami w 25 krajach, prowadząc dzieła chóralne, wielokrotnie z udziałem orkiestr symfonicznych.

Wziął udział w licznych krajowych i zagranicznych wydarzeniach chóralnych jako kompozytor lub konsultant artystyczny. Prowadził wykłady i specjalistyczne seminaria w ośrodkach na całym świecie, m.in. na kilku festiwalach Europa Cantat, World Choral Symposiums, w ramach World Choir Games – w Jakucku, Chinach, Singapurze, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Kazachstanie, Japonii, Czechach, Holandii, Polsce, Wielkiej Brytanii, na Filipinach, Łotwie, Malcie, Tajwanie, we Włoszech, Hiszpanii, Rosji, Republice Południowej Afryki, USA, Kanadzie, Estonii, Słowenii i Słowacji.

V. Miškinis był wielokrotnie (ponad 200 razy) jurorem międzynarodowych konkursów chóralnych i kompozytorskich, między innymi ośmiokrotnie podczas World Choir Games (2000-2014).

Jest autorem muzyki sakralnej i świeckiej: około 400 motetów a cappella, 18 mszy, Magnificat, Pasji wg św. Jana, 4 kantat, 2 musicali na orkiestrę i około 400 świeckich pieśni. Jego utwory cieszą się popularnością – są wykonywane i nagrywane przez litewskie i zagraniczne chóry. Bardzo wiele jego kompozycji zostało wydanych drukiem (na Litwie, we Francji, Niemczech, Słowenii, Włoszech, Hiszpanii, Japonii, Singapurze, Łotwie, Rosji i USA).

Prof. Raul Talmar

Prof. Raul TalmarUkończył w 1982 roku Konserwatorium w Tallinnie na kierunku dyrygentura chóralna.
Od 1977 roku śpiewał w chórze mieszanym Noorus, którego później (1991-2012) był pierwszym dyrygentem. Obecnie jest kierownikiem artystycznym chóru mieszanego K.O.O.R. Wcześniej współpracował z Akademickim Męskim Chórem Politechniki w Tallinnie, męskim chórem Helsińskiego Uniwersytetu Handlowego, żeńskim chórem V. Klementi Sewing Factory, The Pärnu Mattone Chamber Choir, Dziewczęcym Chórem Narodowym Leelo, The Tallin Russian Choir oraz Talinn St. Charles Church Choir.

W 2006 roku Raul Talmar został nominowany do tytułu Dyrygenta Roku przez Estońskie Stowarzyszenie Chóralne, którego od czerwca 2013 roku został wybrany przewodniczącym.

Od 1993 roku Raul Talmar dyryguje chórami mieszanymi i żeńskimi podczas Święta Pieśni Młodzieżowej, a od 2004 roku – na wszystkich Estońskich Świętach Pieśni i Tańca. W 2011 roku był dyrektorem artystycznym estońskiego programu XVI Studenckiego Festiwalu Pieśni „Gaudeamus”.

Od 2008 roku Raul Talmar wykłada dyrygenturę chóralną na Uniwersytecie w Tallinie pracując na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Prof. dr hab. Marcin Tomczak

Prof. dr hab. Marcin TomczakAbsolwent Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku na kierunkach: teoria muzyki i dyrygentura chóralna (dyplom z wyróżnieniem). Uczestnik seminariów dyrygenckich prowadzonych przez światowej sławy autorytety muzyczne: E. Ericsona, U. Gronostay’a, H. Poosa, a także kursu mistrzowskiego u F. Berniusa.

Od 1992 kierownik artystyczny i dyrygent Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego, z którym odbył liczne krajowe i zagraniczne tournée koncertowe, występując w Albanii, Austrii, Chorwacji, Czechach, Francji, Hiszpanii, Litwie, Macedonii, Niemczech, Słowenii, Szwecji, na Ukrainie,we Włoszech, a także w USA, Korei Południowej, Chinach, Argentynie i Ekwadorze. Laureat licznych czołowych nagród krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych, z których wymienić należy: Grand Prix Festiwalu im. F. Schuberta w Wiedniu (2000), dwa Złote Medale w Choir Olympics w Busan, (Korea Południowa, 2002); I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym na Malcie (2003), Grand Prix w Międzynarodowym Festiwalu Chórów Akademickich w Pardubicach (Czechy 2010), Grand Prix, I miejsce i Nagroda Specjalna w Międzynarodowych Konkursach Chóralnych w Wilnie, (Litwa 2010, 2014); Grand Prix, I nagroda i Nagroda Specjalna na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Ohrid (Macedonia 2013), Złoty Medal na World Choir Games Riga 2014 (Łotwa). Laureat indywidualnych nagród dyrygenckich i rektorskich, nagród od władz terytorialnych – dwukrotna nominacja do Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Honorowa Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za twórczość artystyczną w dziedzinie muzyki (2002), Nagroda Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Splendor Gedanensis (2006) i nagród ministerialnych.

Zapraszany do prac jury krajowych i zagranicznych festiwali oraz konkursów chóralnych (Grecja, Włochy, Litwa, Słowacja). Dyrektor artystyczny i przewodniczący jury Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Mundus Cantat Sopot (od 2007).

Obecnie zatrudniony w Akademii Muzycznej w Gdańsku na stanowisku profesora zwyczajnego, gdzie pełnił funkcję prodziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej (1999-2005), prorektora d/s. artystycznych i studenckich (2005-2012), kierownika Katedry Dyrygentury Chóralnej (2005-08, 2012-16).

   

ESK Wrocław 2016 Światowe Dni Chóralne