Organizatorzy:

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Wydział Edukacji
Muzycznej, Chóralistyki
i Muzyki Kościelnej

Katedra Chóralistyki
i Prowadzenia Zespołów

Partnerzy:

Narodowe Forum Muzyki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Patronat honorowy:

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prezydent Wrocławia
Wrocław - miasto spotkań

 Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Konsulat Honorowy Austrii

Konsulat Honorowy Łotwy

Konsulat Honorowy Ukrainy

Konsulat Honorowy Republiki Włoskiej

JM Rektor
Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu
Akademia Muzyczna we Wrocławiu

   

Nagrody

Międzynarodowe Jury Turnieju może przyznać następujące nagrody:

I NAGRODA

nagroda pieniężna w wysokości 8 000PLN

dyplom

II NAGRODA

nagroda pieniężna w wysokości 5 000PLN

dyplom

III NAGRODA

nagroda pieniężna w wysokości 3 000PLN

dyplom

WYRÓŻNIENIA

w wysokości 1000PLN

dyplom

Regulamin dopuszcza możliwość ufundowania nagród pozaregulaminowych.

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Decyzje Jury są ostateczne.

   

ESK Wrocław 2016 Światowe Dni Chóralne