Organizatorzy:

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Wydział Edukacji
Muzycznej, Chóralistyki
i Muzyki Kościelnej

Katedra Chóralistyki
i Prowadzenia Zespołów

Partnerzy:

Narodowe Forum Muzyki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Patronat honorowy:

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prezydent Wrocławia
Wrocław - miasto spotkań

 Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Konsulat Honorowy Austrii

Konsulat Honorowy Łotwy

Konsulat Honorowy Ukrainy

Konsulat Honorowy Republiki Włoskiej

JM Rektor
Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu
Akademia Muzyczna we Wrocławiu

   

Repertuar

ETAP I

A) PIEŚŃ ROMANTYCZNA:

 • Johannes Brahms Nachtwache I op. 104 nr 1

 • Johannes Brahms Nachtwache II op. 104 nr 2

 • Johannes Brahms Letztes Glück op. 104 nr 3

 • Johannes Brahms Verlorene Jugend op. 104 nr 4

B) SAKRALNA MUZYKA DAWNA

 • Mikołaj Zieleński Benedicimus Deum Coeli (In Festo SS Trinitatis)

 • Mikołaj Zieleński In monte oliveti

 • Bartłomiej Pękiel Missa pulcherrima: Kyrie

 • Bartłomiej Pękiel Missa pulcherrima: Sanctus i Benedictus


 

ETAP II MUZYKA XX WIEKU

A) PIEŚŃ

 • Karol Szymanowski A chtóz tam puka

 • Karol Szymanowski Niech Jezus Chrystus

 • Karol Szymanowski Bzicem kunia

 • Karol Szymanowski Panie muzykancie, prosim zagrać walca

B) MADRYGAŁ

 • Morten Lauridsen O've lass' il bel viso? (Madrigali: Six Fire Songs)

 • Morten Lauridsen Io piango (Madrigali: Six Fire Songs)

 • Morten Lauridsen Luci serene e chiare (Madrigali: Six Fire Songs)

 • Morten Lauridsen Se per havervi, oime (Madrigali: Six Fire Songs)


 

ETAP III MUZYKA WSPÓŁCZESNA

A) KOMPOZYCJE TYPOWO TRAKTUJĄCE GŁOS

 • Andrzej Koszewski Ad musicam

 • Miłosz Bembinow Veni Sancte Spiritus

 • Przemysław Szczotka Tutelaris Wratislaviae

(I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w zakresie kompozycji chóralnej WROCŁAW - EUROPEJSKA STOLICA KULTURY; partytura autorska, zostanie przesłana po zakwalifikowaniu kandydata)
 

B) KOMPOZYCJE TRAKTUJĄCE GŁOS W SPOSÓB NIEKONWENCJONALNY

 • Perttu Haapanen Readymade Alice Sulasol ISMN 979-0-55010-713-7

 • Frederik Neyrinck Quasi-Palindrom II (partytura autorska, zostanie przesłana po zakwalifikowaniu kandydata)

 • Gundega Šmite Akmens Dziesma (Song of Stone) Musica Baltica

Organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu oryginalne partytury jedynie podczas trwania Turnieju.

   

ESK Wrocław 2016 Światowe Dni Chóralne