Organizatorzy:

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Wydział Edukacji
Muzycznej, Chóralistyki
i Muzyki Kościelnej

Katedra Chóralistyki
i Prowadzenia Zespołów

Partnerzy:

Narodowe Forum Muzyki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Patronat honorowy:

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prezydent Wrocławia
Wrocław - miasto spotkań

 Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Konsulat Honorowy Austrii

Konsulat Honorowy Łotwy

Konsulat Honorowy Ukrainy

Konsulat Honorowy Republiki Włoskiej

JM Rektor
Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu
Akademia Muzyczna we Wrocławiu

   

Przebieg Turnieju

 

 1. ZASADY PRZEPROWADZANIA TURNIEJU

  Turniej składa się z trzech etapów, w których oceniana jest praca nad utworami przygotowanymi przez zespoły.

  ETAP I: PIEŚŃ ROMANTYCZNA i SAKRALNA MUZYKA DAWNA

  • A: pieśń romantyczna
   Limit czasu: 10 minut
   Zespół: Chór Feichtinum Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu

  • B: sakralna muzyka dawna
   Limit czasu: 10 minut
   Zespół: Chór Kameralny Senza Rigore Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu

  Praca nad dwoma utworami wylosowanymi z ośmiu podanych w programie pierwszego etapu.
  Do losowania utwory podzielone zostały na dwie grupy (A – pieśń romantyczna, B – sakralna muzyka dawna).
  Uczestnicy losują (losowanie bez zwracania) po jednym utworze z każdej grupy.
  Losowanie utworów odbędzie się 7 grudnia 2016.

  ETAP II ŚWIECKA MUZYKA XX WIEKU

  • A: pieśń
   Zespół:
   Chór Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

  • B: madrygał
   Zespół:
   Chór Narodowego Forum Muzyki

  Limit czasu: 45 minut; uczestnik sam decyduje o wewnętrznym podziale próby.

  Praca nad dwoma utworami wylosowanymi z ośmiu podanych w programie drugiego etapu. Do losowania
  utwory podzielone zostały na dwie grupy (A – pieśń, B – madrygał).
  Uczestnicy losują (bez zwracania) po jednym utworze z każdej grupy.
  Losowanie utworów odbędzie się 8 grudnia 2016.

  ETAP III MUZYKA WSPÓŁCZESNA

  • A: współczesny utwór w notacji tradycyjnej
   Limit czasu: 30 minut (próba przedpołudniowa)
   Zespół: Chór Narodowego Forum Muzyki (I skład)

  • B: współczesny utwór w zapisie awangardowym
   Limit czasu: 30 minut (próba popołudniowa)
   Zespół:Chór Narodowego Forum Muzyki (II skład)

  Praca oraz koncertowe wykonanie dwóch utworów wylosowanych sześciu podanych w programie etapu.
  Utwory podzielone zostały na dwie grupy (A – zapis tradycyjny, B - awangarda).
  Każdy uczestnik losować będzie po jednym utworze z każdej grupy.
  Każdy uczestnik pracuje dwukrotnie: 30 minut nad utworem A oraz po przerwie obiadowej 30 minut nad utworem B.
  Losowanie utworów odbędzie się 9 grudnia 2016.

   

  Do ETAPU I zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 16 kandydatów na podstawie przesłanych zgłoszeń.

  Do ETAPU II zakwalifikowanych zostanie 8 uczestników etapu pierwszego z najwyższą punktacją.

  Do ETAPU III zakwalifikowanych zostanie 5 uczestników z najwyższą punktacją z etapu drugiego.

   

 2. PRZEBIEG TURNIEJU

  ŚRODA 7 GRUDNIA 2016 r.

  do 16.00 przyjazd jurorów i uczestników


  Sala Senatu Akademii Muzycznej:

  19.00 spotkanie uczestników z jurorami, losowanie kolejności i utworów do etapu I

  CZWARTEK 8 GRUDNIA 2016 r.

  Sala Koncertowa Akademii Muzycznej:

  10.00 oficjalne rozpoczęcie konkursu, prezentacja Jury i uczestników

  10.30-12.05 przesłuchania I etapu (4 osoby)

  12.35-14.10 przesłuchania I etapu (4 osoby)

  przerwa obiadowa

  16.00-17.35 przesłuchania I etapu (4 osoby)

  18.05-19.40 przesłuchania I etapu (4 osoby)
   

  ok. 20.30 ogłoszenie wyników I etapu
  losowanie kolejności i utworów do etapu II

   

  PIĄTEK 9 GRUDNIA 2016 r.

  Sala Koncertowa Akademii Muzycznej:

  10.00-11.35 przesłuchania II etapu (2 osoby)

  12.00-13.35 przesłuchania II etapu (2 osoby)

  przerwa obiadowa

  15.00-16.35 przesłuchania II etapu (2 osoby)

  17.00-18.35 przesłuchania II etapu (2 osoby)
   

  ok. 19.30 ogłoszenie wyników II etapu
  losowanie kolejności i utworów do etapu III

   

  SOBOTA 10 GRUDNIA 2016 r.

  Sala Koncertowa Akademii Muzycznej:

  9.30-10.00 przesłuchania III etapu utwór A (3 osoby)
  10.05-10.35
  10.40-11.10

  11.40-12.10 przesłuchania III etapu utwór A (2 osoby)
  12.15-12.45

  przerwa obiadowa

  13.45-14.15 przesłuchania III etapu utwór B (3 osoby)
  14.20-14.50
  14.55-15.25

  15.55-16.25 przesłuchania III etapu utwór B (2 osoby)
  16.30-17.00

   ok. 17.45 ogłoszenie wyników

  20.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej:

  rozdanie nagród, koncert laureatów, zakończenie Turnieju

 

   

ESK Wrocław 2016 Światowe Dni Chóralne