Organizatorzy:

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Wydział Edukacji
Muzycznej, Chóralistyki
i Muzyki Kościelnej

Katedra Chóralistyki
i Prowadzenia Zespołów

Partnerzy:

Narodowe Forum Muzyki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Patronat honorowy:

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prezydent Wrocławia
Wrocław - miasto spotkań

 Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Konsulat Honorowy Austrii

Konsulat Honorowy Łotwy

Konsulat Honorowy Ukrainy

Konsulat Honorowy Republiki Włoskiej

JM Rektor
Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu
Akademia Muzyczna we Wrocławiu

   

Uczestnicy

Linas BalandisLinas Balandis (ur. 1988, Litwa) ukończył dyrygenturę chóralną pod kierunkiem Vytautasa Miškinisa w Litewskiej Akademii Muzycznej i Teatralnej (2013) i kontynuuje kształcenie na studiach doktoranckich w tej samej uczelni, w klasie Povilasa Gylysa i Danutė Kalavinskaitė. W trakcie studiów pracował jako śpiewak w Wileńskim Chórze Miejskim Jauna muzika, a następnie jako akompaniator i dyrygent zespołu Langas i dziecięcego chóru Šv. Pranciškaus paukšteliai. Był kierownikiem artystycznym Chóru Młodzieżowego przy kościele św. Bernarda (2010-12), prowadził chór dziecięcy w Litewskim Narodowym Teatrze Operowym i Baletowym (2011-12), był zatrudniony jako chórmistrz w programie telewizyjnym Choir Wars (2011-13), w tym samym czasie pracował też jako członek chóru kameralnego Brevis, kierownik artystyczny i dyrygent chóru kameralnego Cantemus oraz dyrygent Państwowego Chóru Vilnius (do 2016). W latach 2013–14 działał w Kongregacji organistów i dyrygentów chóralnych im. J. Matulaitisa.

Jest zwycięzcą międzynarodowych konkursów The Art and Education of 21st century (Portugalia 2009) oraz V. Rovdo Conductors' Competition w Mińsku, na którym wyróżniono go ponadto dwoma Nagrodami specjalnymi (w tym nagrodą magazynu Belarus Musician). Zdobył także laury na pięciu litewskich konkursach (m.in. Litewskim Konkursie dla Młodych Dyrygentów). Obecnie pracuje jako dyrygent i kierownik artystyczny chóru męskiego Kariūnas w Litewskiej Akademii Wojskowej im. gen. J. Žemaitisa oraz asystent dyrygenta młodzieżowego chóru Ąžuoliukas. Występuje jako gościnny dyrygent zespołu Draugiški projektai.

 

Olga BelonogovaOlga Belonogova (ur. 1991, Rosja) ukończyła z wyróżnieniem średnią szkołę muzyczną im. P. I. Iwanowa-Radkiewicza w Krasnojarsku (2012) w klasie fortepianu i dyrygentury chóralnej, obecnie jest studentką ostatniego roku dyrygentury chóralnej w Państwowym Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie. Interesując się muzyką polską kilkakrotnie organizowała tematyczne koncerty, a także w ramach pracy dyplomowej podjęła temat muzyki Romana Maciejewskiego. W czasie studiów współpracowała jako dyrygent z wieloma zespołami, m.in. Chórem Kameralnym Państwowego Konserwatorium w Moskwie, Państwowym Rosyjskim Chórem Akademickim im. A. W. Swiesznikowa i Wielkim Chórem Dziecięcym im. W. S. Popowa. Uczyła także dyrygowania w liceum muzycznym w Moskwie i była śpiewaczką w Soborze Kazańskiej Ikony Matki Boskiej. Zwyciężczyni kilku konkursów dyrygenckich: zdobyła Grand Prix oraz I Nagrodę w międzynarodowym konkursie dla dyrygentów chóralnych w Krasnojarsku (2012) została laureatką ogólnokrajowego konkursu dyrygentury chóralnej w Magnitogorsku (2011), zdobyła I Nagrodę na Olimpiadzie Dyrygenckiej w Moskwie (2012). W 2016 r. utworzyła sześcioosobowy zespół wokalny, z którym wykonuje pieśni z różnych kręgów kulturowych.

Laureatka konkursów wokalnych (dwukrotnie) i pianistycznych (pięciokrotnie), jako akompaniator występowała na koncertach w Domu Rosyjskim w Berlinie (2016), jako chórzystka Chóru Kameralnego Moskiewskiego Konserwatorium występowała w Grecji, Japonii, Chinach, Albanii, Łotwie (8th World Choir Games) oraz wielu miastach rosyjskich.

 

Szymon CichońSzymon Cichoń (ur. 1989, Polska) ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie dyrygentury Iwony Melson (2014). Ponadto jest absolwentem Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej w Gliwicach w klasie organów Marioli Brzoski (2010). Jako wieloletni chórzysta chłopięco-męskiego chóru Pueri Cantores Silesienses w Zabrzu pod dyrekcją ks. P. Klemensa koncertował w kraju i za granicą. Był także śpiewakiem Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej oraz Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w Katowicach, pracując pod ręką takich dyrygentów, jak K. Krzyżanowskia-Łoboda i Cz. Freund.

Od 2007 roku jest dyrygentem chóru Cantores don Bosco Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych w Zabrzu, z którym zdobył m.in. Grand Prix XI Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Żorach (2015), dziewięciokrotnie I miejsce na Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Zabrzu Śpiewajcie Panu z weselem, wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie (2008), I miejsce na Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka w Zabrzu (2009, 2016), I miejsce w Tyskich Wieczorach Kolędowych (2014). Zespół został zakwalifikowany do koncertu finałowego Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska (Wrocław 2016) pod patronatem Narodowego Forum Muzyki.

Szymon Cichoń współpracował także z chórem Cantate Deo z Tychów-Czułowa, Chórem Towarzystwa Śpiewaczego Modus Vivendi z Katowic-Piotrowic oraz Chórem Uniwersytetu Ekonomicznego z Katowic a obecnie prowadzi zespół Gloria w parafii pw. NMP Królowej Polski w Kobielicach.

 

Ana-Maria CrăciunAna-Maria Crăciun (ur. 1990, Rumunia) ukończyła studia licencjackie z dyrygentury i muzyki jazzowej (śpiew i fortepian, 2014) w Narodowym Uniwersytecie Muzycznym w Bukareszcie oraz – na tej samej uczelni – studia magisterskie w zakresie dyrygentury chóralnej w klasie Valentina Gruescu (2016). W ramach dwukrotnego stypendium (program CEEPUS i Erasmus+) studiowała w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu (2014/15). W roku 2016 rozpoczęła w macierzystej uczelni studia doktoranckie, obierając za przedmiot swoich naukowych zainteresowań polską współczesną muzykę chóralną (Polyphony and Vocal Instrumentalization in Polish Choral Music of 20th - 21st Century).

Jest założycielem i dyrygentem rumuńskiego chóru Maestro Choir, z którym uczestniczyła w trzech międzynarodowych prezentacjach koncertowych wspólnie z artystami o międzynarodowej sławie, jak T. Turunen czy M. Terrana. Współpracuje z Chórem Uniwersyteckim Juventus Academica, a także z Narodowym Chórem im. I.C. Danielescu. Jest dyrygentem chóru kościelnego Nasterea Maicii Domnului – Dorobanti w Bukareszcie.

 

Javier FajardoJavier Fajardo (ur. 1992, Hiszpania) ukończył w Oviedo studia licencjackie w zakresie kompozycji i dyrygentury (2016). Obecnie kontynuuje kształcenie pod kierunkiem Miguela Romea, zajmując się równolegle działalnością wokalną. Brał udział w kursach dyrygenckich prowadzonych przez G. Baltesa, M. A. Garcię de Paz, E. Rosso, E. Azurzę, N. Corti, J. R. Pascuala-Vilaplanę i A. Salado.

Od 2010 roku śpiewa w hiszpańskim chórze El León de Oro, a od 2014 roku – w Narodowym Hiszpańskim Chórze Młodzieżowym, był także członkiem The Tallis Scholars oraz Europa Chor Akademie. W swoim rodzinnym mieście założył Viveiro Chamber Choir (2013). W 2016 roku otrzymał stanowisko asystenta dyrygenta Extremadura Youth Orchestra. W tym samym roku został zakwalifikowany do udziału w projekcie dla młodych dyrygentów, ufundowanym przez Europejski Festiwal Chórów Młodzieżowych w Bazylei, w Akademii Dyrygenckiej prowadzonej przez F. Berniusa oraz w Międzynarodowych Klasach Mistrzowskich organizowanych przez Chór Berlińskiego Radia.

 

Joo Yeon HwangJoo Yeon Hwang. Urodziła się w Południowej Korei (1986). Studiowała dyrygenturę chóralną i kompozycję w Chung-Ang University w Seulu w klasie Hak Won Yoon – dyplom z wyróżnieniem (summa cum laude) uzyskała w roku 2008. Wówczas też rozpoczęła pracę jako asystent dyrygenta World Vision Children’s Choir, prowadzonego przez Hee Churl Kim (Seul, Korea Pd). W 2010 r. rozpoczęła studia edukacji muzycznej i dyrygentury chóralnej jako stypendystka Kansas State University (Manhattan, Kansas, US) a równocześnie pracowała jako dyrygent i akompaniator z tamtejszym uniwersyteckim chórem. Po uzyskaniu dyplomu (2012) i kolejnego stypendium rozpoczęła studia doktoranckie w University of Arizona (Tucson, Arizona, US) pod kierunkiem Bruce'a Chamberlaina i Elizabeth Schauer, które to studia zamierza ukończyć w bieżącym roku. Joo Yeon jest członkiem renomowanego zespołu Tucson Symphony Orchestra Chorus, (dyr. B. Chamberlain). Jako jedyny reprezentant Stanów Zjednoczonych była uczestnikiem konkursu dyrygentury chóralnej Jazeps Vitols 5th International Choral Conducting Competition w Rydze (Łotwa 2014). Jej ośmiogłosowy utwór Sangjeoga: Miller’s Song w roku 2006 został wydany przez Chung-Ang University, gdzie też dyrygentka dokonała jego prawykonania.

 

Bartłomiej KarwańskiBartłomiej Karwański (ur. 1993, Polska) jest obecnie studentem ostatniego roku studiów magisterskich w klasie dyrygentury chóralnej Przemysława Pałki i Pawła Łuczaka w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Od początku studiów związany był z Chórem Kameralnym Akademii Muzycznej w Poznaniu. Brał udział w licznych warsztatach muzycznych, m.in.: w warsztatach chóralnych Chóralne Abecadło i w Międzynarodowej Letniej Akademii Jazzu w Krakowie.

Od 2012 roku jest dyrygentem Scholi Lednickiej funkcjonującej przy kościele oo. dominikanów w Poznaniu, która swoim śpiewem rokrocznie uświetnia Spotkania Młodych Lednica 2000. W kwietniu 2016 roku zdobył I miejsce na XVI Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych im. S. Kulczyńskiego w Poznaniu. Jako jeden z czterech dyrygentów przygotowywał oraz prowadził chór i orkiestrę na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie (2016).

 

Viacheslav LarinViacheslav Larin (ur. 1990, Białoruś) ukończył Białoruską Państwową Akademię Muzyczną w Mińsku. W 2013 roku odbył staż w Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru pod kierunkiem Povilasa Gylysa. W tym czasie otrzymał również stypendium im. prof. A. Bogatyriova oraz nagrodę specjalną „Za aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym Mińsku”, a w kolejnym roku – stypendium Prezydenta Białorusi.

Jest laureatem licznych nagród: zdobył II miejsce w II i III edycji V. Rovdo Conductors' Competition, I miejsce na V Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów Chórów Akademickich w Krasnojarsku, II miejsce w VI Międzynarodowym Turnieju W STRONĘ POLIFONII we Wrocławiu (2014) i I miejsce na konkursie dla dyrygentów symfonicznych w Mińsku. Jako dyrygent i śpiewak koncertował w Rosji, Polsce, Łotwie, Litwie, Niemczech, Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Chinach.

Obecnie jest szefem wydziału dyrygentury chóralnej w Państwowym Kolegium Artystycznym im. A. K. Glebowa w Mińsku, prowadzi chór żeński Brevis i chór Wydziału Orkiestrowego w Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej, w której wykłada również historię muzyki chóralnej. Jest ponadto śpiewakiem w mińskim Domu Miłosierdzia. Aktywnie promuje na Białorusi muzykę dawną – jest dyrektorem artystycznym i członkiem specjalizującego się w jej wykonywaniu zespołu wokalnego Musikia. Muzykę dawnązamieścił także w programie organizowanego przez siebie I Młodzieżowego Festiwalu Chóralnego (2016).

 

Magdalena LipskaMagdalena Lipska (ur. 1986, Polska) jest absolwentką Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dyrygowania Agnieszki Franków-Żelazny oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest także studentką Wydziału Wokalnego AMKL. Od 2015 roku pracuje na rodzimym Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej na stanowisku asystenta, współpracując z chórem Feichtinum, Senza Rigore oraz wydziałową orkiestrą smyczkową, a także Chórem NFM, Polskim Narodowym Chórem Młodzieżowym i Teatrem Współczesnym.

Od stycznia 2011 prowadzi założony przez siebie Chór XVII LO we Wrocławiu, z którym w ośmiu kolejnych Przeglądach Chórów Projektu Śpiewający Wrocław i Śpiewająca Polska zdobyła II miejsce. Inne nagrody to: I miejsce w Przeglądzie Teatralnym Przekręt, a także Brązowy Dyplom w III Krakowskim Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych. W 2012 r. zdobyła I nagrodę oraz nagrodę za najlepszą pracę metodyczną z chórem na XIV Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu.

Od stycznia 2015 jest dyrygentem Chóru Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, z którym zdobyła Grand Prix i Nagrodę specjalną na Międzynarodowym Konkursie Chórów w Ohrid (2014), II miejsce, Nagrodę dla najlepszego dyrygenta oraz Nagrodę Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego na Wrocławskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Vratislavia Sacra (2015), Srebrny Medal na Międzynarodowym Konkursie Chórów w Prevezie (2015), I miejsce (muzyka sakralna) i II miejsce (muzyka ludowa) oraz Nagrodę specjalną na Międzynarodowym Konkursie Chórów we Freamunde (2016).

 

Justyna PakulakJustyna Pakulak (ur. 1987, Polska) ukończyła teorię muzyki oraz dyrygenturę chóralną w klasie Dariusza Zimnickiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie następnie wzbogaciła swoje wykształcenie o specjalizację kształcenia słuchu.

Dwukrotnie była laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu (wyróżnienie 2010, III miejsce i Nagroda za najlepsza technikę dyrygencką 2012). Uzyskała stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010/2011 i 2011/2012), a także stypendium Keymung University (2011/2012). Wielokrotnie uczestniczyła w międzynarodowych kursach dyrygenckich, m.in. we Francji, na Litwie, w Belgii i Niemczech.

Obecnie pracuje jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie, a także (od 2015) jako wykładowca UMFC. Jest drugim dyrygentem Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej i współzałożycielem oraz dyrygentem chóru Tibi Domine działającego przy parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Ponadto regularnie współpracuje jako dyrygent podczas warsztatów chóralnych Musique-Montagne w Les Diablerets w Szwajcarii.

 

Izabela Polakowska-RybskaIzabela Polakowska-Rybska (ur. 1986, Polska) jest absolwentką Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu – Wydziału Edukacji Muzycznej w klasie dyrygowania Agnieszki Franków-Żelazny oraz Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w klasie dyrygentury Alana Urbanka. Swoje umiejętności rozwijała uczestnicząc w licznych kursach dla dyrygentów chóralnych i orkiestrowych, pracując pod kierunkiem J. Łukaszewskiego, K. Szydzisza, J. Kaspszyka, Ł. Borowicza, R. Hollingwortha, S. Laytona, B. Chilcotta i P. McCreesha.

Asystentka w Chórze Medici Cantantes UM we Wrocławiu (2007-12), założycielka chóru przy Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu (2010), dyrygent i opiekun artystyczny Chóru Dziecięcego Opery Wrocławskiej (2012). W latach 2013-15 sprawowała funkcję dyrektora artystycznego Chóru Polskiego Radia, z którym gościła m.in. na festiwalu Warszawska Jesień, Sacrum Profanum, Festiwalu Witolda Lutosławskiego Łańcuch, Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga van Beethovena i Edinburgh International Festival. Przygotowała również zespół do nagrań trzech płyt z muzyką polskich kompozytorów: Krzysztof Penderecki – utwory chóralne, Próg nadziei – W hołdzie Janowi Pawłowi II i Stanisław Moniuszko – Litanie Ostrobramskie. W swoim dorobku ma III miejsce na I Chojnowskim Festiwalu Chórów Młodzieżowych, I miejsce na X Dolnośląskim Przeglądzie Chórów Szkolnych oraz Wyróżnienie i Nagrodę dla najlepszego polskiego uczestnika V Międzynarodowego Turnieju Dyrygentury Chóralnej W STRONĘ POLIFONII.

Od 2013 roku gościnnie pełni funkcję dyrygenta-asystenta w Polskim Narodowym Chórze Młodzieżowym. W lutym 2016 została dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Filharmonii Opolskiej.

 

Alexey ShamritskyAlexey Shamritsky (ur. 1988, Ukraina) ukończył Szkołę Muzyczną im. N. Łysenki na wydziale dyrygencko-chóralnym, a następnie studia magisterskie (2011) oraz podyplomowe (2014) w Narodowej Akademii Muzycznej w Kijowie na kierunku edukacji muzycznej i dyrygentury chóralnej. Jeszcze w trakcie nauki w szkole zwyciężył w konkursie Nowe Twarze Ukrainy, ogłoszonym przez Państwową Orkiestrę Filharmonii Narodowej (2005). W 2011 r. uzyskał I nagrodę w V Ogólnoukraińskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych.

Od 2009 r. pełni funkcję dyrektora artystycznego Kijowskiego Młodzieżowego Chóru Kameralnego Sophia. Z zespołem tym nagrał płytę Liturgy (2011), a także zdobył I nagrodę i tytuł najlepszego dyrygenta XXXІІІ Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Hajnówka 2014 w Białymstoku oraz I nagrodę i tytuł najlepszego dyrygenta XXVII Międzynarodowego Konkursu Chóralnego Beli Bartoka w Debreczynie (2016). W lipcu 2016 r. został głównym dyrygentem Akademickiego Chóru Kameralnego Chreszczatyk.

 

Paweł SzypulskiPaweł Szypulski (ur. 1991, Polska) ukończył z tytułem magistra białostocki wydział Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie dyrygentury Bożeny Violetty Bieleckiej (2015) oraz Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie Marcina Tomczaka (2016). Był uczestnikiem XV Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego w Poznaniu (2014). Jako chórzysta Opery i Filharmonii Podlaskiej (od 2012) pracował pod kierunkiem takich dyrygentów, jak J. Axelrod, J. M. Florencio, K. Penderecki, K. Szydzisz, M. Klauza i W. Rodek. Jako korepetytor (2013-14) samodzielnie prowadził próby do wielu koncertów i spektakli.

Jest założycielem, dyrygentem i kierownikiem artystycznym Białostockiego Chóru Kameralnego Concinamus omnes. Od kilku lat, jako asystent dyrygenta, korepetytor i chórzysta, regularnie uczestniczy w międzynarodowym projekcie Polskiego Chóru i Filharmonii Pokoju. W Zespole Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Białymstoku uczy podstaw dyrygowania, a od 2015 roku pracuje także jako asystent w swojej macierzystej uczelni.

 

Kaoru TaniKaoru Tani urodziła się w Fukuoka (Japonia) w 1987 roku. Stopień licencjata w dziedzinie muzyki wokalnej uzyskała w Kunitachi College of Music w Tokio (2010). Następnie studiowała dyrygenturę orkiestrową i chóralną pod kierunkiem Erwina Ortnera i Uroša Lajovica w Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu (2011-14). Od roku 2014 kontynuuje studia w zakresie dyrygentury chóralnej pod kierunkiem Johannesa Prinza w Universität für Musik und darstellende Kunst w Grazu.

Jest laureatką II nagrody na V Konkursie Młodych Dyrygentów Chóralnych w ramach Tokyo Cantat 2016.

Jako chórzystka koncertuje z wiedeńskimi zespołami Arnold Schönberg Chor i Wiener Singverein. Jest jednym z dyrygentów Projektchor Philharmonia, prowadzi także koncerty japońskiego zespołu wokalnego Initium.

 

Matīss TučsMatīss Tučs (ur. 1993, Łotwa) ukończył dyrygenturę chóralną w Szkole Katedralnej w Rydze (2013), gdzie obecnie kontynuuje studia na IV roku Łotewskiej Akademii Muzycznej im. J. Vītolsa w klasie Sigvardsa Kļavasa. Jako wieloletni śpiewak Chłopięcego Ryskiego Chóru Katedralnego brał udział w spektaklach operowych Łotewskiej Opery Narodowej, występując w charakterze chórzysty (Tosca i Dama Pikowa), jak i solisty (opera dziecięca Arka Noego). Był członkiem chóru młodzieżowego Kamēr... (2010-12), współpracował z innymi renomowanymi zespołami: State Academic Choir Latvija, Chórem Radia Łotewskiego, Ave Sol, Collegium Choro Musici Riga i estońskim chórem młodzieżowym Voces Musicales, koncertując w wielu krajach Europy, Azji i Ameryki Pn. Miał okazję współpracować z Łotewską Narodową Orkiestrą Symfoniczną, Liepāja Symphony Orchestra, orkiestrą Sinfonietta Rīga, Estońską Narodową Orkiestrą Symfoniczną, Orkiestrą Radiową Bawarii, Amsterdam Concertgebouw Orchestra, Lucerne Festival Orchestra pod batutą takich dyrygentów, jak: S. Kļavas, M. Sirmais, A. Nelsons, M. Jansons, R. Muti, R. Chailly, A. Mustonen, R. Joostu.

Matīss jest finalistą konkursu Imants Kokars' International Competition of Choir Conductors (2013), a od 2011 prowadzi własne amatorskie chóry – obecnie jest chórmistrzem Chłopięcego Chóru Katedralnego z Rygi, Chóru Banku Łotewskiego oraz chóru mieszanego Uz Augšu w Talsi. Jego hobby to gra na saksofonie oraz uprawianie aktywnych sportów – w obu tych dziedzinach zdobywał nagrody i konkursowe medale.

 

Kota YanagishimaKota Yanagishima (ur. 1986, Japonia) po pobycie stypendialnym w Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Mannheim, w 2012 r. rozpoczął studia w Hochschule für Musik w Saar w klasie dyrygentury chóralnej Georga Grüna i dyrygentury symfonicznej Toshiyuki Kamioka. Brał udział w kursach mistrzowskich S. Parkmana, G. Leenaarsa, S. Halseya, J.-P. Weigle’a i G. Grüna, podczas których dyrygował wieloma niemieckimi renomowanymi zespołami, m.in.: NDR Chor, Chórem Radia Berlińskiego, Chórem Filharmonii Berlińskiej i Kammerchor Saarbrücken. W 2015 r. uzyskał stypendium Dirigentenforum Deutscher Musikrat.

Od 2012 pracuje jako asystent Georga Grüna w Großen Chor der Hochschule für Musik Saar, którym również okazjonalnie dyryguje. Od roku 2013 jest jednym z dyrygentów Projektchor Philharmonia, a od 2013 – szefem artystycznym japońskiego zespołu wokalnego Initium. Ponadto w Ludwigshafen prowadzi Kirchenchor St Cäcilia LU-Oggersheim.

 

   

ESK Wrocław 2016 Światowe Dni Chóralne